Regulamin rezerwacji pobytu

1. Rezerwacji pobytu w „Domkach Za Górą” można dokonać poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej www.domkizagora.pl, mailowo pod adresem: biuro@domkizagora.pl lub telefonicznie pod numerem 570 612 990.

2. Rezerwacja dokonywana za pomocą formularza kontaktowego bądź mailowo powinna zawierać następujące dane:

a) terminu planowanego pobytu,

b) liczbę osób, których dotyczy rezerwacja,

c) liczbę domków, które Klient chciałby wynająć,

d) adres e-mail w celach korespondencyjnych.

3. Po potwierdzeniu przez Właściciela dostępności domku w wybranym terminie, warunkiem dokończenia rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 30% całości opłaty za pobyt na wskazany przez Właściciela numer rachunku bankowego, w ciągu 3 dni od daty dokonania rezerwacji. W przypadku braku wpłaty zadatku w wyżej wymienionym terminie rezerwacja zostanie anulowana.

4. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.

5. W przypadku rezygnacji z rezerwacji przez Klienta, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.

6. Zadatek jest zwracany w całości, w przypadku gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy Obiektu.

7. Pozostałą część opłaty za pobyt, po uwzględnieniu wpłaconego zadatku, należy uiścić gotówką w momencie zakwaterowania. Nie obsługujemy kart płatniczych.

8. W przypadku dokonania opłaty za pobyt podczas meldunku a skrócenia terminu wynajmu domku, należność nie ulega zmianie.

9. Podczas zakwaterowania pobierana jest kaucja w wysokości 400 zł/domek, która zostaje zwracana w dniu wymeldowania, jeżeli podczas pobytu Gości w domku nie powstały jakiekolwiek zniszczenia.

10.  Zakwaterowanie odbywa się w dniu przyjazdu od godziny 15 do godziny 20.

11. Zakwaterowanie w godzinach późniejszych jest możliwe po wcześniejszym ustaleniu z Właścicielem.

12. W celu zameldowania Goście zobowiązani okazać dokument tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, wiza, legitymacja szkolna lub studencka).

13. Goście zobowiązani są opuścić wynajmowany domek do godziny 11 w dniu, który jest ostatnim dniem pobytu.

14. Wykwaterowanie odbywa się w obecności Właściciela w celu rozliczenia oraz odbioru kluczy. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie godziny wyjazdu, w celu sprawnego odbioru domku przez Właściciela.

15. Goście nie mogą przekazywać ani udostępniać domku osobom trzecim, domek nie może być zamieszkany przez większą liczbę osób, aniżeli zgłoszoną przy rezerwacji.

16. Na terenie „Domków Za Górą” obowiązuje cisza nocna w godz. 22.00 – 6.00.

17. Goście ponoszą całkowitą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia lub urządzeń technicznych znajdujących się w domkach, powstałe z ich winy lub winy odwiedzających ich osób w okresie trwania pobytu. Każdy rodzic (opiekun), odpowiedzialny jest za szkody wyrządzone przez dzieci.

18. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w domku przez Gości. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.

19. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gości oraz znajdującego się w nim mienia.

20. Na terenie „Domków Za Górą” znajduje się specjalnie wyznaczone miejsce do zapalenia ogniska. Palenie ognisk poza wyznaczonym miejscem jest zabronione.

21. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności związane z brakiem zasilania lub wody.

22. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, jak i korzystania z urządzeń elektrycznych lub gazowych nie będących wyposażeniem domku. Nie dotyczy to drobnych urządzeń elektrycznych takich jak np. ładowarki do telefonów lub komputerów, podgrzewacze, suszarki do włosów itp.

23. W każdym z domków znajduje się piecyk, w którym można palić przeznaczonym do tego drewnem. Za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieodpowiedzialnego korzystania z pieca odpowiedzialność ponoszą Goście.

24. Ze względu na drewniane konstrukcje domków należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia (piecy) bez nadzoru.

25. W przypadku wykrycia uszkodzeń mienia znajdującego się w domkach podczas wykwaterowania, Goście mogą zostać obciążeni dodatkową opłatą.

 

 

W naszych domkach przyjmujemy gości wraz z ich pupilami – zwierzętami domowymi - za dodatkową opłatą. Podczas dokonywania rezerwacji pobytu należy poinformować o przyjeździe ze zwierzęciem.

Regulamin pobytu zwierząt na terenie Domków Za Górą:

W domkach mogą przebywać tylko zwierzęta domowe (psy nieagresywne i koty).

Koszt pobytu każdego zwierzęcia w domku wynosi:

- 60 zł za pobyt weekendowy (2 - 4 dni)

- 15 zł za dobę pobyt 5 dniowy i dłużej

Psy muszą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu, pod opieką właściciela bądź osoby upoważnionej. Nie dopuszcza się wypuszczania psów aby pobiegały "wolno".

Właściciele psów są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez psy na terenie oraz w otoczeniu domków.

Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem i opróżniać ją do plastikowej torby, którą następnie będą wyrzucać do wskazanego pojemnika.

Żadne ze zwierząt nie powinno być pozostawione samo w domku podczas nieobecności właściciela.